Logo
Print this page

8th August 2011 œ WST Conference Update

Our understanding is that during the course of the day the directors of Wrexham Football Club have continued to negotiate with the Football Conference to fulfill the requirements placed upon the club in a letter dated Friday 5th August 2011.

Members of the Trust Board have sought to support the club in these efforts as far as we possibly can. It is our understanding that no firm decisions have been made by the Conference authorities and the Trust will continue to do whatever it can to ensure that the Football Club can compete in the Blue Square Premier division this coming season.

In support of this aim, we have made initial submissions to the Football Conference authorities and the Football Association as the first steps of approval of a Trust takeover of the Football Club with the consent of the Football Authorities. It is our belief that these submissions demonstrate the ability of the Trust, post takeover, to finance the Football Club in such a way that it can fulfill all of its financial responsibilities over the coming season.

8 Awst 2011 - Datganiad YCW am y Gynhadledd

Ein dealltwriaeth ni yw bod cyfarwyddwyr Clwb PĻl-droed Wrecsam yn ystod y dydd wedi parhau i drafod gydar Gynhadledd BĻl-droed i gyflawnir gofynion a wnaed ar y clwb mewn llythyr dyddiedig dydd Gwener 5 Awst 2011.

Mae aelodau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth wedi ceisio cefnogir clwb yn yr ymdrechion hyn hyd y gallwn. Rydym yn deall nad yw awdurdodaur Gynhadledd wedi gwneud dim penderfyniadau pendant a bydd yr Ymddiriedolaeth yn dal i wneud beth bynnag a all i sicrhau y gall y Clwb PĻl-droed gystadlu ym Mhrif Adran y Blue Square y tymor yma.

Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi gwneud cyflwyniadau cyntaf i awdurdodaur Gynhadledd BĻl-droed ar Gymdeithas BĻl-droed fel y camau cyntaf tuag at gymeradwyor Ymddiriedolaeth i gymryd rheolaeth dros y Clwb PĻl-droed gyda chydsyniad yr Awdurdodau PĻl-droed. Credwn fod y cyflwyniadau hyn yn dangos gallur Ymddiriedolaeth, ar īl cymryd yr awenau, i ariannur Clwb PĻl-droed yn y fath fodd fel y gall gyflawni ei holl gyfrifoldebau ariannol dros y tymor sydd i ddod.

Design © Wrexham Supporters Trust. All rights reserved.