Print this page
Thursday, 01 December 2011 08:42

WST and Wrexham Football Club

Written by
Rate this item
(0 votes)

wstsmallerwfc_logoWrexham Supporters' Trust and Wrexham Football Club (2006) Limited are delighted to announce that the business of Wrexham Football Club has now been acquired by Wrexham AFC Limited (a wholly owned subsidiary of Wrexham Supporters 'Trust).

Wrexham Football Club is, therefore, now wholly owned by its supporters. The completion of the transaction represents the conclusion of a long and tortuous process which has been achieved through the goodwill, hard work and co-operation of all parties.

'Wrexham Supporters' Trust would like to thank the Conference and the FA for their assistance in approving the transfer of membership.

Both parties would like to thank the supporters for their continued support of the team and their financial contributions to ensure that the club has survived to enable the ownership to be transferred to the supporters.

Both Buyer and Seller now urge all supporters to get behind their club and their team

ycwmedium Mae Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam a CPD  Wrecsam (2006) Cyf. yn falch i ddatgan fod Y Busnes Clwb Pel-Droed Wrecsam rwan wedi ei cael ei prynu gan 'Wrexham AFC Cyf' (Sydd yn  is-gwmni o dan perchnogaeth llawn Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam)

Felly mae Clwb Pel-droed Wrecsam rwan wedi ei phrynu can ei holl cefnogwyr. Mae cwblhau y trosfeddiannu yn cynrychioli diweddglo ar broses hir ac anodd sydd wedi ei gyflawni trwy ewyllys da, gwaith caled a cydweithrediad pawb.

Fuasai Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn hoffi ddiolch i'r Cynhadledd Pel-droed a'r Cymdeithas Pel-droed am ei cymorth wrth cymeradwyo trosglwyddiant aelodaeth Clwb Pel-droed Wrecsam.

Fuasai'r ddau datganwyr yn hoffi ddiolch i'r cefnogwyr am eu cymorth parhaol at y Tim ac hefyd am eu cyfraniadau arriannol sydd wedi sicrhau goroesiad Y Clwb tan y trosglwyddiant i'r cefnogwyr.

Mae'r Prynwyr a'r Gwerthwyr rwan yn annog holl cefnogwyr i roi cymorth llawn i'r Clwb a'r Tim

John Mills