Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu

Meet the new Manager Featured

Following the appointment of Kevin Wilkin as the new manager of Wrexham Football Club, a question and answers evening has been arranged for co-owners and fans to meet the manager this coming Monday, 24th March, at the Maesgwyn Hall on Mold Road, Wrexham. The meeting will start at 7.30pm.

Yn dilyn penodi Kevin Wilkin fel rheolwr newydd Clwb Pêl-droed Wrecsam, cwestiwn ac ateb gyda'r nos wedi ei drefnu ar gyfer cyd-berchnogion a chefnogwyr i gwrdd â'r rheolwr hwn yn dod Dydd Llun 24 Mawrth, yn Neuadd Maesgwyn ar Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam. Bydd y cyfarfod yn dechrau am 7.30pm.

 

 

 

 

back to top