Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu

Season Ticket Sales plus Early Bird Offer Announcement Featured

Season Tickets Sold & Early Bird Offer Announcement

 

imageWrexham AFC would like to thank supporters for backing the club with fantastic season ticket sales for the 2015/16 season. 

 

Last season sales at the end of the early bird offer totalled 1650, this season we have achieved a magnificent 2070 of season tickets sold at the end of the early bird offer which is a 25.5rise on this time last year. Furthermore 584supporters have also ordered name on seat stickers. To put this in context our season ticket sales at the end of the early bird alone is greater than the average attendance of 19of the other 23 teams in our division last season. 

 

In order to ensure as many of our fans as possible can benefit from being a season ticket holder for Wrexham AFC next season we have opted to extend the early bird offer until Friday 12th June 2015The club shop will be open Monday to Friday 10am until 4pm and no early bird concessions will be available after this date. If you are considering purchasing a season ticket don't miss out on the early bird which pricesadult season tickets starting at £9.96 per game!

 

Improving on last year’s total is a marvellous achievement and shows the confidence supporters have in our preparations for next year. Gary Mills is assembling an exciting team that will be sure to entertain and we are fully focussed on our aim to achieve promotion.

Come on You Reds!

 

Tocynnau Tymor wedi'u gwerthu & Cyhoeddiad Cynnig 

 

Hoffai CPD Wrecsam roi diolch i'r cefnogwyr am gefnogi'r clwb gyda gwerthiant bendigedig o docynnau tyor ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Y tymor diwethaf, roedd gwerthiannau ar ddiwedd y cyfnod cynnig cynnar ar gyfanswm o 1,650. Y tymor hwn, 'rydyn ni wedi llwyddo i werthu 2070 o docynnau tymor ar ddiwedd y cyfnod cynnig cynnar sy'n gynnydd o 25.4% ar yr amser hwn y llynnedd. Hefyd, mae 584 o gefnogwyr wedi archebu sticeri seddi. Mae hyn felly'n golygu bod ein gwerthiannau o docynnau tymor ar ddiwedd cyfnod cynnig cynnar yn barod yn fwy na'r bresenoldeb gyfan 19o'r 23 tîm arall ar gyfartaledd yn ein cynghrair y tymor diwethaf.

 

Er mwyn sicrhau y gall gymaint o'n cefnogwyr elwa o gael tocyn tymor gyda ChPD Wrecsam y tymor nesaf, 'rydyn ni wedi ymestyn ein cynnig cynnar tan ddydd Gwener 12fedMehefin 2015. Bydd siop y clwb ar agor dydd Llun i ddydd Gwener 10yb tan 4yh ac ni fydd consesiynau cynnig cynnar ar gael ar ôl y dyddiadhwn. Os ydych chi'n bwriadu prynu tocyn tymor, peidiwch â cholliallanareinprisiaucynnigcynnarsy'n golygu byddai oedolion yn talu dim ond £9.96 y gêm!

 

Yn gwella ar gyfanswm o'r llynnedd, mae hyn yn gamp ardderchog ac mae'n dangos yn glir bod gan bawb hyder enfawr yn ein paratoadau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae Gary Mills wrthi'n creu carfan gyffrous fydd yn siŵri'nhadlonni ac 'rydynni'ncanolbwyntio'nastudar ein nod o sicrhau dyrchafiad.

 

I'r gad, Wrecsam!

 

back to top