Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu

WFC and WST Joint Statement

wstlogosmallwfc_logoWrexham Football Club and Wrexham Supporters Trust are pleased to announce that the sale and purchase agreement (SPA) has largely been agreed in principle, subject to clarification of a small number of points, completion of due diligence and approval by the football authorities.

Maen bleser gan Glwb PĻl-droed Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam gyhoeddi bod cytundeb gwerthu a phwrcasu (CgaPh) wedii gytuno i raddau helaeth mewn egwyddor, yn ddibynnol ar eglurhĢd nifer fechan o bwyntiau, cwblhau ymchwiliad dyledus, a chymeradwyaeth yr awdurdodau pĻl-droed.


The proposed takeover will not be completed by the suggested deadline of Friday, September 16th, as originally proposed by the owners. However, both parties would like to reassure supporters that the deal is still very much alive and that they are working as quickly as possible to complete the deal. Both parties have identified some small points of clarification, which will hopefully be resolved very soon in a face-to-face meeting. Following this meeting it is envisaged that the deal will be concluded and that the requirements of the football authorities will be met and ownership transferred to the WST.

The owners and the Board of the WST have issued this joint statement as a signal of their intent to supporters and the manager, Dean Saunders to conclude this deal as soon as possible. This will then enable Dean, his players and the supporters to focus on winning promotion back to the Football League.


Fydd y trosfeddiannu arfaethedig ddim ar ben erbyn y dyddiad cau gwreiddiol sef Dydd Gwener, Medi 16eg fel yr awgrymwyd gan y perchnogion. Beth bynnag, hoffair ddwy ochr sicrhau cefnogwyr bod y cytundeb yn fyw ac yn iach au bod yn gweithio mor gyflym Ģ phosibl i gwblhaur cytundeb. Maer ddwy ochr wedi adnabod pwyntiau bach iw hegluro, a gobeithir y bydd y rhain yn cael eu datrys cyn gynted Ģ phosibl mewn cyfarfod wyneb yn wyneb. Yn dilyn y cyfarfod hwn, gwelir y bydd y cytundeb yn cael ei gwblhau ac y byddir yn cwrdd Ģ gofynion yr awdurdodau pĻl-droed ac y bydd perchnogaeth yn cael ei throsglwyddo i YCW.

Maer perchnogion a Bwrdd YCW wedi cyhoeddir datganiad hwn ar y cyd fel arwydd ou bwriad ir cefnogwyr ar rheolwr Dean Saunders i gwblhaur cytundeb cyn gynted ag y bo modd. Bydd hyn yn galluogi Dean, ei chwaraewyr ar cefnogwyr i ganolbwyntio ar ennill dyrchafiad yn īl ir Gynghrair BĻl-droed.

back to top