Logo
Print this page

Directors for the Day - Maidstone

dewi director for the day 2Our 'Directors for the Day' for the Maidstone match were Junior Dragon member Dewi Heard and his dad, Craig.

Dewi, who is 7 years old and attends Ysgol Bodhyfryd, was the lucky winner of a Junior Dragon competition to be director for the day for our special Junior and Youth Dragon day game.

Dewi and Craig were hosted in the boardroom by WST board member and Junior Dragons Coordinator Robert Stock.

Following the game, Dewi sent us the following review of his special day:

'Ennillon ni gystadleuaeth ar facebook i fod yn “Director am y diwrnodd” gyda fy nhad, Craig.

Pan dan ni wedi cyrraeadd, gwelon ni Rob o Junior Dragons a cawson ni fwyd a diod yn y Board Room. Gwelon ni’r tlysau a ches i gyfle gafael arnyn nhw.

Wnaethon ni eistedd yn y cadeiriau cyfforddus i weld y gem, roedd Brian Flynn yn eistedd tu ol i ni ac roedd Gary Bennett yn eistedd wrth ymyl ni.

Ces i lot of bisgedi am hanner amser ac roedden nhw’n flasus iawn, roedd Rob wedi dwyn y bisgedi o’r bwrdd arall!

Sgoriodd Ben Tollitt yn yr hanner olaf ac roedden ni’n sgrechian.

Ar ol y gem, gwelon ni Ben Tollitt yn cael y champagne achos roedd o’n seren y gem. Cwrddon ni a Ben Tollitt, Shaun Pearson, Gary Bennett, Paul Rutherford (fy hoff chwaraewr!) a ges i diod gyda Rob.

Dw i di cael lot o hwyl fel Director am y dydd, roedd pawb yn neis iawn efo fi a roedd dad yn mwynhau hefyd. Diolch yn fawr iawn Rob, Junior Dragons ac i bawb yn y clwb.'


'I won the competition on Facebook to be Director for the day with my Dad, Craig.

When we arrived, we met Rob from the Junior Dragons and had food and drink in the board room. I saw the trophies and I got to hold them.

We sat in the comfy chairs to see the game, Brian Flynn sat close to us and Gary Bennett was sitting behind us.

I had lots of biscuits at half time and they were very tasty, Rob stole the biscuits from the other table!

Ben Tollitt scored in the second half and I cheered.

After the game, we saw Ben Tollitt was awarded the champagne because he was man of the match. I met Ben Tollitt, Shaun Pearson, Gary Bennett, Paul Rutherford (my favourite player!) and we had a drink with Rob.

I had a lot of fun being Director for the day, everyone was very nice and me and my Dad had lots of fun. Thank you very much to Rob, Junior Dragons and everyone at the club.'

Image Gallery

Design © Wrexham Supporters Trust. All rights reserved.