Print this page
Thursday, 08 March 2012 08:49

Siawns I enill tocyn I weld CPD Wrecsam ar Y Cae Ras gyda cydweithrediad Calon FM

Written by
Rate this item
(0 votes)

Mae'n pedwar blwyddyn ers sefydlwyd Calon FM. I ddathlu'r faith a digwyddodd ar Fawrth y 1af 2012, mae'r Orsaf Radio Cymunedol, Calon FM, yn cynnal raffle ar gyfer eu gwrandawyr

Mae 28 gwahannol o wobrau penigamp ar gael yn y raffle yn cynnwys tocyn teulu ar gyfer ddau o oedolion a ddau o blant (Ar gael i'w ddefnyddio tan 31 Rhagfyr 2012). Yn debyg i Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam mae Calon FM yn Orsaf Radio Cymunedol lle mae gweithwyr yn wirfoddoli er lles y gymuned. Bydd yr arian a codi'r o'r raffle yn mynd i gynnal yr orsaf yn ystod y flwyddyn nesaf.

Mae'r tocynnau raffle ar werth am £2 yr un. Maent ar gael o Siop Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam, wrth Westy'r Turf ar Ffordd Wyddgrug, Wrecsam. Bydd y tocynnau ar werth tan y 13eg   o Ebrill a bydd y Raffle yn cymryd lle ar Ddydd Llun 16ed o Ebrill am hanner dydd. Am fwy o fanylion, yn cynnwys telerau llawn ewch i wefan Calon FM

Ers I ddau aelod o Ffwrdd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam helpu i sefydlu y rhaglen boblogaidd 'Dragonheart' yn 2008 mae Calon FM wedi weithio'n agos gyda'r Ymddiriedolaeth.

Yn ddiweddar iawn hyrwyddwyd Cyngerdd llwyddiannus iawn,Cor Meibion Froncysyllte yn Neuadd William Aston, Prifysgol Glyndwr gan Calon FM.

Cyngerdd a oedd wedi ei threfnu gan 'YCW' yn eu ymgais o wneud CPD Wrecsam yn glwb phel-droed fwy sefydlog.<

John Mills